Napište nám
Zavolejte nám: +420 383 420 513
 
Přihlášení
EUR
menu

> Obecné texty > Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční doba

  • Na všechny produkty nabízené v elektronickém obchodě NaradiOnline.cz se vztahuje záruční doba 24 měsíců dle Občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • Na vybrané zboží je možné využít možnost prodloužení záruky. Na tuto možnost je kupující upozorněn v průběhu nákupního procesu a může se rozhodnout zda-li si registraci prodloužené záruky provede sám nebo si objedná zpracování prodloužené záruky u prodávajícího. Více informaci v sekci prodloužená záruka.

 

Řešení reklamce přímo u výrobce

Níže uvedení výrobci Vám našim zákzníkum nabízí možnost zjednodušení procesu reklmačního procesu. Reklamované zboží můžete zaslat přímo do značkového servisu s využitím jejich bezplatného svozu. V souočasné době můžete využívat služby značek:

 

Řešení reklamce ostatní

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kontaktovat prodávajícího můžete následujícím způsobem:

  • na e-mailovou adresu provozovatele info@naradionline.cz
  • poštou na adresu provozovatele: BP - SERVICE, s.r.o., Vrbenská 1362, Blatná 388 01
  • telefonicky na číslo: 724 044 483
  • osobním doručením na adresu provozovatele: BP - SERVICE, s.r.o., Vrbenská 1362, Blatná 388 01

Následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele obchodu. Kupující má na nárok na bezplatné odeslání zpět prodávajícímu prostřednictvím České pošty. Štítek pro bezplatné odeslání bude kupujícímu vygenerován na vyžádání.

Reklamace bude okamžitě po přijetí do reklamačního skladu zpracována a zákazník bude o přijetí reklamace informován e-mailovou zprávou nejpozději do 3 pracovních od přijetí.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

O průběhu reklamačního řízení bude zákazník průběžně informován e-mailem nebo telefonicky. Před odesláním reklamace zpět bude kupující informován samostatnou e-mailovou zprávou.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde (PDF).

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do pěti pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení písemně sdělit prodávajícímu, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude zasláno zpět v původním stavu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Provozovatel obchodu:

BP - SERVICE, s.r.o.
identifikační číslo: 26109123
sídlem Blatná, Vrbenská 1362, PSČ 388 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14513
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.NaradiOnline.cz

Navštivte nás v naší prodejně

Provozujeme specializovaný maloobchodní a velkoobchodní prodej profesionálního nářadí a nástrojů předních světových výrobců a značek v oboru elektrického ručního nářadí, ručního nářadí, příslušenství a nástrojů. Dále u nás najdete techniku pro průmysl, stavebnictví, zahradu a úklid.

Testovací centrum - vyzkoušejte si pořádné nářadí

Provozujme vlastní testovací centrum strojů FESTOOL, FEIN, BOSCH, MAFELL a DREMEL. Zde si můžete vyzkoušet většinu strojů přímo při práci. Pokud nemáte čas na návštěvu testcentra, můžete si objednat návštěvu předváděcího vozu se specializovaným technikem přímo u Vás.

Copyright © 2024